Menu

Geir Olav Flåan

URL-adresse:

Dømt for 33 lovbrudd

En mann tidlig i 20-årene fra regionen ble dømt til 14 måneders fengsel for totalt 33 lovbrudd i perioden fra juli i fjor til mars i år. To av de 14 månedene i fengsel er gjort betinget.

Fløan vil til Stiklestad

Den velkjente Høyre-politikeren Erik Fløan ønsker å bli ny kommunikasjonssjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss