Menu

Tårnhatten må trolig tas av Værnes kirke

Den kobberkledde gamle tårnhatten eller tårnhjelmen øverst på tårnet ved Værnes kirke kan bli tatt ned for vedlikehold. Kirkevergen i Stjørdal sokn har en prosess i gang med nødvendig restaurering for å redde tårnhatten og dens svært gamle konstruksjoner.

Les mer

Åpnet valgkampen på Torget

2. kandidat Siv Furunes fra Inderøy ønsker velkommen og introduserte nydelige musikalske innslag ved Heidi Skjerve og Daniel Formo før ungdomskandidaten (nr. 3 på lista) Oda Amalie Kise Hjertstrøm holdt appell under SVs valgkampåpning i Stjørdal.

Les mer

Får ikke skjenke ute før til høsten

- Det er jo kjedelig. Vi søkte om dispensasjon fra reguleringsplanen for å bygge uteserveringen ute i gata, og fikk det. Men vi kunne ikke søke om skjenkebevilling for uteserveringen før vi hadde fått dispensasjonen. 

Les mer

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss