Menu

Hammervatnet

Hammervatnet har en meget sentral posisjon i Åsen. Ikke bare det at det liger sentralt til, men at det til tider har betydd ganske mye for det daglige brød i bygda er like sentralt. Ikke bare har Hammervatnet vært, og er fortsatt, et meget godt fiskevann, noe blant annet svenskene har lært seg å sette pris på. Når isen har lagt seg kan man oppleve at det kryr av isfiskere her, og mange av disse er svensker som årlig kommer tilbake.

I bygdeboka for Åsen står det at vatnet har fått sitt navn fra gården Hammer, som ligger i østre enden av Hammervatnet. Men det legges til at det ser ut som at det i eldre tider har hatt ett annet navn, nemlig Glyfing, eller Glyfingen, i følge bygdeboka.

Nå er det ikke bare som spisskammer at Hammervatnet har vært en sentral del av Åsen. Vatnet hører under Hoplavassdraget, og sammen med Hovatnet, Nessvatnet,Movatnet og Hoklingen har det skaffet vannkraft til både sagbruk, møller og annen industri. Ikke minst var også Hammervatnet svært sentralt da det først på 1900 tallet var snakk om å bygge et tresliperi i Hopla. Og når vi først hefter oss med trelastindustri må vi ikke glemme at her foregikk det tømmertransport etter Hammervatnet, mens det var sagbruk i Hopla. Det første sagbruket i Hopla ble vist nok opprettet før år 1600.

Nå skal vi ikke hefte oss mer med matnyttige ting, men se på Hammervatnet naturreservat. Formålet med fredningen var å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området ble vernet i 1984 og det er bygd et observasjonstårn der du kan få se mange fuglearter du ikke ser til vanlig. Det sies at det er registeret nesten 190 ulike fuglearter her. Og det legges til at det første sivhaukparet som hekket nord for Jæren, hekket her i 1993.

Du kan få storslåtte naturopplevelser fra land her ved Hammervatnet, selv setter vi likevel en stor knapp på en stille kveld i båt, der du i spenning venter på et napp. Storveies.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss