Menu

Stor vannføring etter mildvær

Værnesregionen sine lavere kyststrøk opplever for tiden vassdrag med til dels stor vannføring. Dette skyldes kombinasjonen av mildt vær, snøsmelting og nedbør i form av regn.

Ingen betydelig fare for flom som påfører større skade er å spore, men bekker og elver med stor vannføring kan resultere i skader på stikkrenner og gi mindre skader nedstrøms vassdrag.  Vannmengdene fra flere ferskvann i innlandet har steget merkbart i elver og bekker med utløp fra isdekte vann. Årsaken er en kombinasjon av snøsmelting, smelting av is på innlandsvann og nedbør i form av regn. Snømengder i lavlandet i regionen er betydelig redusert på bakgrunn av nedbør i form av regn de siste par døgn. Det er ikke meldt om flom som har forårsaket merkbare skader. Vannmengdene som forlater Hammervatnet i Åsen er for tiden store. Hoplafossen og elva Hopla i Åsenfjord har for tiden betydelig vannføring etter smelting av is fra Hammervatnet. Det samme gjelder flere ferskvann i denne regionen. I høyden er forholdene mere stabile, fortsatt med trygg is flere steder.    

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss