Menu

Innherred interkommunale legevakt med oppstart i nye lokaler

21. mars var det klart for start i flunkende nye lokaler med legevakt for kommunene Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy; Innherred Interkommunale Legevakt IKS ligger i Kirkegata i Levanger.

Fra og med den ettermiddagen 21.mars vil oppmøte for innbyggere på Frosta og Åsen til kommunal legevakt endres til egen inngang 1. etasje i det nye "kombinasjonsbygget" i Levanger, Kirkegata 2B.

Bygging har pågått i flere måneder og nå er legevakten klar for bruk. Det er så langt ikke asfaltert rundt lokalene og noe skilting kan gjenstå. Over flere uker er det gjennomført opplæring av nyansatte sykepleiere for å gjøre disse mest mulig forberedt på å møte de utfordringer som kommer. Den felles legevakten har fått assistanse fra Helse Nord-Trøndelag både i Namsos og Levanger.  Politi, Brann og Ambulansetjenesten har bidratt med sin kompetanse og synliggjort sitt ønske om samhandling og støtte i overgangsfasen. Legevakten i Stjørdal (Værnesregionen) har også stilt opp med gode råd og hospiteringstilbud for sykepleiere.

Den nye legevakten skal minst opp på samme nivå som i dag på kortest mulig tid. Legene er de samme legene som har betjent legevakten til nå, og vil i mindre grad oppleve endringene slik det nødvendigvis vil være for nye sykepleiere. Telefonnummer er og vil fortsatt være: 116 117, som er det nye nasjonale legevaktsnummer. Dette nummer gjelder kontakt med legevakt uansett hvor du er i landet! De gamle numrene vil bli faset ut på sikt.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss