Menu

Geir Olav Flåan

URL-adresse:

Trenger 200 nye fosterhjem

Bufetat er ute på informasjonsturné og målet er å rekruttere nye fosterhjem. I Midt-Norge er det behov for mer enn 200 nye fosterhjem hvert år. Onsdag er det informasjonsmøte i Kimen.

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss