Menu

Det mystiske Myntfunnet med Gressli-nåla

I Gressli i Tydal ble Norges største myntfunn fra tidlig middelalder gjort i 1878. Skatten inneholdt 2 253 sølvmynter, noen sølvbiter og en fuglefigur i forgylt sølv som ligner en påfugl.

Funnet ble gjort på gården Gressli søndre under opptak av poteter. Myntene ble i hovedsak ervervet av Universitetets Myntkabinett i Oslo, og noen få eksemplarer er i dag utlånt til Tydal museum og kan sees der. Året 1978 ble det reist en minnestein over funnet med inskripsjonen: ”Græslifunnet. Her ble det i 1878 funnet over 2200 mynter og en fugleformet spenne. Dette stammer fra ca Aar 1080. Reist av UL Vårfryd i 1978”.

Fra Olav Kyrres tid

Myntfunnet besto i hovedsak av norske mynter fra Olav Kyrres tid (1067-1093), men inneholdt også 8 mynter fra Harald Hardrådes tid (1045-1066), 38 tyske mynter, 2 danske mynter, 2 imitasjoner av angelsaksisk mynt og to mynter som ikke lot seg bestemme. Forsidebilde på Olav Kyrres mynter er utviklet av kongebilder som norske og andre skandinaviske mynter lånte fra angelsaksiske penger. Gradvis går dette over til primitive, dyreliknende og nesten abstrakte figurer.

Det typiske korset bak Olav Kyrre 

På Olav Kyrres mynter finner vi på baksiden alltid et kors. I tillegg er det innskrift langs randen som tidvis forteller om hvem som hadde laget mynten. Funnet består altså for den meste av penning som er den eldste norske myntenheten.

Gresslinåla

Nåla som ble funnet sammen med myntene var ei fugleformet spenne i forgylt sølv i Ringerikestil. Fugleformede spenner ble masseprodusert i alle skandinaviske land på sent 1000-tall. Kvaliteten var varierende, men Gressli-nåla er et elegant stykke kunsthåndverk. Man regner med at originalen er laget omkring 1085. Kopi av nåla kan fås kjøpt. Noen trekker teorier om urolige tider med uenighet rundt kristninga som årsak til plasseringen av myntene. Flere teorier finnes om hvorfor en så stor verdi ble lagt ned langs ferdselsveien, og pilegrimsleden ved Gressli.   

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss