Menu

En blomstereng full av humler!

Humleekspert Tor Bollingmo både kåserte og tok folk med på ekskursjon i vakkert sommervær på Beitlandet i Forradal. Tor har blant annet gitt ut boken «Norges humler», og er kjent som en av landets fremste eksperter på humler.

Allerede før avgang i enga, håpet Tor Bollingmo å observere og fange minst ti ulike humlearter i Beitlandet, en av de eldste gårdene i Forradal med røtter fra 1500-tallet. Her oppe, skjermet fra industriell landbruksdrift tar paret Trond Olav og Heidi Beitland vare på den opprinnelige gamle beite- og slåtteenga slik at både blomster og insekter lever i en viktig symbiose. Da en barskoghumle ble funnet av Maria Beitland, lovet det godt for ekskursjonen i enga. Tor sto for den faglige formidlingen denne dagen.

-      Vår humleekspert Tor Bollingmo er en meget god formidler som appellerer til både barn og voksne i en viktig sak om å ta vare på våre bestøvende insekter, sa senior Helge Beitland, og likte godt rammen rundt formidlingen i likhet med paret Stein Sakshaug og Grete Sørebø, som hadde med sønnen Simen Sørebø på humlevandring i Forradal.

Et av de beste områder for humler  

På gamle slåtteenger og beitemark i skogbeltet opp mot fjellet, lever mere en halvparten av Norges humlearter. De artsbestemmes på mønster på kroppen, og har gjerne sine egne favorittblomster i enga. Blomster som skogstorkenebb og engsoleie er to av mange.

-       Da vi tok kontakt med Tor Bollingmo for å kartlegge insektfaunaen her hos oss, foreslo han en humledag åpen for allmennheten. Det er vi glade for at vi fikk til med over 70 oppmøtte i dag, sa Heidi og Trond Olav Beitland. De er gårdfolk som vet å sette pris på bevaring av det opprinnelige og de historiske omgivelser på Beitlandet. Kyr av hereford og sidet trønderfe beitet sammen med kalver i gresset og holdt humlene med selskap.  

-      For oss på gården er det viktig å lære mer om mangfoldet på våre slåtteenger. Vi ønsker å utvikle gården med noe naturturisme og har satt opp fotoskjul for hjort og dyrefoto. Slåtteengene vil vi også gjøre mere kjent, sier Trond Olav Beitland. Interessen for humler, bier og bestøvende insekter har økt de siste årene. Det skyldes alarmerende tilbakegang med flere faktorer som årsak. Sykdom blant insektene, sprøyting av åkrer, monokulturer uten blomstring i åkrene, mere industrialisering av driftsmodeller i landbruket med mere.

-      Her var det skikkelig liv i enga av humler. Hva ble fangsten i dag etter at barna fikk dra ut med hoven i enga, Tor Bollingmo?

-      Etter flott innsats fra barn og vokse har vi påvist flere arter, som trehumle, tyvhumle, jordhumle, lynghumle, markgjøkhumle, markhumle, lynggjøkhumle og barskoghumle. Du merker selv interessen, og det er veldig lovende. På TV og i radio har det vært ulike programmer om humlene. Vi vet at mange interesserer seg for emnet. Kanskje kan dette redde truede arter på sikt også, håper Bollingmo.

Debuterte med suksess

Humledagen som sist søndag ble arrangert i Beitlandet, er et nytt tilbud. Paret Beitland tror det kan la seg gjøre å arrangere flere slike humledager i enga i de kommende årene. Da i en kombinasjon med den populære slåttedagen som er arrangert tidligere i Beitlandet. Tre av de yngste denne dagen var Ansgar Wegter, Lea og Lina Engan Bidtnes. De tre ble med på tur ut i enga og fanget mange humler i glass, etter bestemmelse av art ble de sluppet ut i naturen igjen. Lilly Stokke var blant de voksne, travelt opptatt av å dokumentere blomster og insekter med sine kamera i enga.        

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss