Menu

Skal fjerne gjedde i Råvatnet og Bjørgtjønna

Det foreligger planer om å bruke rotenon for å fjerne gjedda i Råvatnet og Bjørgtjønna i Skjelstadmarka.

For bortimot 20 år siden ble gjedde ulovlig satt ut i Bjørgtjønna. I 1994 ble tjønna forsøkt behandlet med rotenon for å kvitte seg med gjedda, men da hadde den allerede spredt seg til Råvatnet. 

Nå har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag organisert et nytt rotenon-prosjekt. Bjørgtjønna drenerer til Tylda, som renner ned til Forra. Derfor er spredningsfaren videre til de lakseførende elvene Tylda, Forra og Stjørdalselva vurdert som overhengende. 

Eneste alternative "behandlingsmetode" til bruk av rotenon er utfisking av gjedda, men dette vil ikke utrydde arten fra området. Det er Miljødirektoratet som til slutt gir det endelige klarsignal for bruk av rotenon.

Stjørdal kommune har nylig bevilget 50.000 kroner til prosjektet som totalt har en kostnadsramme på 560.000 kroner. Øvrige bidragsytere er Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Rauås og Bruå Fjellstyre kr 50.000 og Statskog gjennom grunneierfondet.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss