Menu

Skjebnedag for grendeskoler: - Tidenes satsing

- Jeg har konkludermed at fordelene er større enn ulempene. Nå blir det et bedre støtteapparat rundt skolen med PPT, helsesøster og barnevern. I tillegg blir elevene og lærerne del av et større faglig og sosialt miljø, sier Høyres Ole Andreas Aftret som i kveldens kommunestyremøte kommer til å stemme for å legge ned tre grendeskoler.

Les mer

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss