Menu

28,3 kommunale millioner til bergkunst

Bergkunstmuseet på Leirfall i Hegra skal etter planen stå ferdig i 2020. Et enstemmig formannskap sa torsdag ja til framdriftsplan og finansering som innebærer en kommunal andel på 28,3 millioner kroner.

Det ble en rask behandling av saken om bergkunstmuseum i formannskapet i dag. Joar Håve (A) var den eneste representanten som tok ordet:

- Denne saken har vært tidligere vært grundig gjennomarbeidet. Det økonomiske bildet er bekreftet med en liten justering av kommunens bidrag på 1,8 millioner kroner. I Arbeiderpartiet håper vi å kunne sette punktum for denne saken gjennom realisering. Det handler om hvor mye vi ønsker å løfte vår kulturarv, understreket Joar Håve i formannskapet.

I kostnadsoppsettet fra 2015 hadde bergkunstmuseet en totalramme på 82 millioner kroner før selve bygningen ble krympet noe, og kostnadene nedjustert til 80 millioner. Iberegnet kostnadsvekst fra den gang så har prosjektet nå en ramme på 84,2 millioner kroner. I tillegg til at kommunen skal stå for en finansiering på 28,3 millioner kroner er det også beregnet en kommunal andel på to millioner kroner på rassikringen som må gjøres.

Framdriftsplanen går ut på at prosjekteringsarbeid starter i år, mens arbeid med infrastruktur og områdesikring kan starte i løpet av 2018. Følges denne planen står museet ferdig våren 2020.

Les mer

Fløting

Straks isen forvant fra elver og vann, begynte det mange i dag kaller vårens vakreste eventyr. Vi har en sterk mistanke om at dette eventyret er noe vi moderne mennesker innbiller oss.

Les mer

Bergkunstmuseet på Leirfall i Hegra: Nærmere realisering

- Reguleringsplanen for Stjørdal Museum er godkjent og stadfesta og det betyr at klagen ikke er tatt til følge, sa kultursjef Jarle Førde da han sammen med leder Sølvi Lauvsnes fra Stjørdal Museum som er en del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS orienterte formannskapet om status for bergkunstmuseet på Leirfall i Hegra.

Les mer

På historisk grunn

Over alt i vår natur ligger rester etter gammel historie, noen er enkle og oppdage, mens andre kan være litt mere gjemt. Inne på Rådalen finnes rester etter gammel bosetning og rester etter både tjærebrenning, fangstanlegg og jernblåster.

Les mer

På julevandring med sang

Elever fra øverste klassetrinn ved Skjelstadmark Oppvekstsenter har en flott tradisjon med julevandring forbi Okkelberg kapell til gården Rolfseng. Her fremføres julesanger før turen går videre med grilling i skogen.

Les mer

Hestsetra

Det var ikke bare dyr som gav avdrått i form av ost eller smør som ble flyttet til utmarka. Vi vet at mange steder fikk også grisen en god sommer i fjellet.  Likeså var det vanlig å slippe hester til fjells. Særlig var det skogshester som fikk denne fordelen. Det var ikke bruk for disse, og så beskattet de hjemmebeitet, så derfor ble det noen uker på utmarksbeitet. Hesten er et flokkdyr, så når de møttes i fjellet slo de seg sammen, og disse hesteflokkene var ikke alltid like velkomne rundt setrene.

Les mer

Trekunstneren i Hegra

  • Skrevet av

Alf Brurok i Hegra er pensjonist, men har ikke satt seg ned i sofaen. Alf er like travel som før og bruker store deler av dagen i sitt verksted.

Les mer

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss