Menu

Stoppet for å ha kjørt i 116 km/t

En mann i midten av 20-årene ble målt til 116 km/t i en 80-sone i Tydal.

Stjørdalingen blir førerkortløs i tre måneder etter at han ble målt til 116 km/t i en junikveld i år. Hastigheten ble målt i en 80-sone, og fartsoverskridelsen er i nedre sjikt av spennet som skal gi tap av førerrett i fra tre til fem måneder.

Mannen som ble tatt stoppet for forholdet forklarte i retten at tap av førerkort er kritisk for ham med hensyn til arbeidssituasjon, men dette tok ikke Inntrøndelag tingrett hensyn til. «Det tilføyes at yrkessjåfører etter rettspraksis normalt heller ikke behandles på mildere måte enn andre ved fastsettelse av tapstiden», heter det i dommen fra tingretten.

Stjørdals-mannen ble dømt til en bot på 9.000 kroner og altså tre måneders tap av førerrett. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss