Menu

Tårnhatten må trolig tas av Værnes kirke

Den kobberkledde gamle tårnhatten eller tårnhjelmen øverst på tårnet ved Værnes kirke kan bli tatt ned for vedlikehold. Kirkevergen i Stjørdal sokn har en prosess i gang med nødvendig restaurering for å redde tårnhatten og dens svært gamle konstruksjoner.

Gamle tre- og redematerialer oppe i tårnhatten i kombinasjon med flere mindre lekkasjer i kobberskjoldet rundt spiret har resultert i råteskader som nå må rettes opp. Kirkevergen i Stjørdal er i gang med en prosess sammen med Riksantikvaren for å rette opp skadene. Kirkeverge Oddbjørn Eide sier tårnhatten enten vil bli heist ned eller det blir oppsatt stillas for nødvendig vedlikehold neste år.

- Det er snakk om til dels omfattende arbeider, også med utskiftning og forsterkning av kobbertekking av tårnhatten. Konstruksjonen med innvendig bindingsverk skal bevares originalt, men vi må reparere råteskader som har oppstått på grunn av fukt og lekkasjer. Alt av kobber skal skiftes ut, sier kirkeverge Oddbjørn Eide.  Prosjektleder for operasjonen er Ingebrigt Sandblost, som konsulent innen kirkebygg hos kirkekontoret i Kimen.

- Vi er i en prosess med dette nå, men ser for oss at anbud vil legges ut først våren 2018. Dette legges da ut på Doffin. Vi har en kalkyle på kostnader og har allerede fått midler til tiltaket, sier Sandblost.

Tårnhjelmens alder betyr at konstruksjonene her er automatisk fredet. Selve tårnet på Værnes kirke mener man ble ferdigstilt i tidsperioden 1190-1200. Nåværende takkonstruksjon i tårnhatten er fra året 1774, og ble finansiert av Erich Must. Nåværende taktekke er fra året 1889. Varighet regnes til hundre år, så kobberet skulle vært skiftet i 1989. 

- Kobberet rundt tårnhjelmen er ikke av samme alder som selve kirkebygget, men med kulehull fra andre verdenskrig som ikke har blitt tette etter reparasjoner registrerer vi fuktskader på trevirket. Nå må derfor råte fjernes og det må kubbes inn nye trebiter. Så langt er det for tidlig å si om entreprenæren vil heise ned hele tårnhatten, eller om vi snakker om et høyt stillas, sier konsulent Ingebrigt Sandblost ved kirkekontoret i Kimen.

 

 

 

 

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss