Menu

Kommunene ansetter elveforvalter

Stjørdal kommune og Meråker kommune samarbeider om å ansette en ressursperson til å forvalte Stjørdalselva.

 

I en avtale mellom de to kommunene som Stjørdalselva renner gjennom er det enighet om å ansette en vannfaglig ressursperson i 100 prosent stilling. Denne personen skal kunne utføre forvaltningsoppgaver i Stjørdalselva både i Meråker og Stjørdal. 

Avtalen om dette gjelder for tre år fra opprettelsen av stillingen. En del av prosjektet finansieres av staten, mens Meråker kommune betaler for 40 prosent av den lokale kostnaden og Stjørdal kommune betaler 60 prosent av denne. Statlig finasiering skal være på minimum 250.000 kroner i året. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss