Menu

17 har søkt jobben som vannforvalter

Fem kvinner og tolv menn har søkt på stillingen som prosjektkoordinator for vannforvaltning i Stjørdal og Meråker.

Den utlyste stillingen som 17 personer har søkt på er en prosjektstilling med tre års varighet som skal bidra til god vannkvalitet i Stjørdalsvassdragets vannområde. Arbeidsoppgavene til "vannforvalteren" vil blant annet bestå i å følge opp vannforskriften og regional vannforvaltningsplan, og være pådriver for samarbeidsprosjekter for bedring av miljøtilstand i vannområdet og legge til rette for kommunens oppfølging av forurensinger til vassdraget.

Her er de 17 søkerne:

Daralsalam Ali Kharif (40), Stjørdal.

Tobias Andrés (31), Bø i Telemark.

Aina Elmer (24), Ås.

Fredrik Fredriksen (26), Trondheim.

Marie Pierre Gosselin (40), Rådal.

Bjørn Grimsmo (32), Trondheim.

Arild Heggeset (49), Trondheim.

Roar Julseth (57), Stjørdal.

Rune Jørgensen (45), Stjørdal.

Ingvil Henden Kålås (28), Trondheim.

Bror Jonathan Myhren (31), Oslo.

Kennet Mæhlumssveen (34), Steinkjer.

Kristian Rømo (26), Steinkjer.

Bjørn Borge Skei (34), Levanger.

Jon Kristian Skei (59), Stjørdal.

Shifan Wei Stavnes (42), Stjørdal.

Helge Tjøstheim (31), Trondheim.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss