Menu

Nå kommer det buss-skur med reklame

Stjørdal og Malvik samarbeider med Trondheim kommune om nye reklamefinansierte leskur for de som venter på bussen. 

I forrige uke undertegnet kommunene Stjørdal, Malvik og Trondheim en avtale med Clear Channel om reklamefinansierte leskur. Dermed blir både Stjørdal og Malvik en del av avtalen som Trondheim kommune inngår med Clear Channel. Avtalen innebærer at Stjørdal og Malvik til sommeren får nye leskur. Avtalen for Stjørdal gjelder i første omgang holdeplassen på Torget, ved Fosslia fjellhall og Sandfærhus. Stjørdal kommune arbeider også for at flere holdeplasser skal få leskur. Det gjelder blant annet universitetet på Tangen og Ole Vig videregående skole.

Kollektivt opprykk

Stjørdal kommune er også i dialog med Avinor for å oppgradere holdeplassen på Trondheim lufthavn Værnes.

- Stjørdal opplever nå et opprykk når det gjelder tilbudet for kollektivtrafikken, sier næringssjef Jorulf Husbyn og nevner det store antallet arbeidsplasser sentralt i kommunen.

- Stjørdal sentrum har over 3.000 arbeidsplasser, på Tangen/Sutterøy ligger vel 2.000 arbeidsplasser mens det mellom Stjørdalselva og flystripa ligger over 1.500 arbeidsplasser. Dette betyr stor pendling. Her er det viktig å legge til rette for et best mulig kollektivt transporttilbud, sier næringssjef Jorulf Husbyn som også minner om den voksende aktiviteten ved universitetet på Tangen.

- Hva betyr det samlede Trøndelag?

- Med fylkessammenslåingen fra nyttår vil AtB overta ansvaret for lokaltrafikken i Stjørdal. Det blir nå opprettet ett konsesjonsområde med en operatør. Særlig fra høsten 2018 vil publikum merke et enda bedre kollektivtilbud, sier Husbyn og minner om at det allerede i dag finnes ikke mindre enn et 60-talls daglige avganger mellom Stjørdal sentrum og Trondheim lufthavn Værnes med kollektivtrafikk.

Nye busskur

Varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) har engasjert seg sterkt for å styrke tilbudet av kollektivtrafikk i Stjørdal med gode forhold for de reisende.

- Nå skal Trondheim kommune skifte ut sine eksisterende busskur og har billigsalg på de gamle. Et nytt busskur koster om lag 150.000 kroner, men nå får vi kjøpt de gamle for 10.000 kroner. Formannskapet har derfor fattet et positivt vedtak for å kjøpe gamle busskur fra Trondheim. De vil bli satt om rundt omkring i kommunen for å gi et bedre tilbud til alle reisende. Derfor håper vi at skurene blir godt tatt vare på, sier Sandvik.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss