Menu

Trøndelags aller første rådmann møtte seniorene

Han blir en historisk fylkesråmann 1. januar, og det var en optimistisk Odd Inge Mjøen som møtte seniorene i Stjørdal Seniorforum onsdag ettermiddag.

Odd Inge Mjøen ble ansatt 6. oktober og hadde allerede siden i fjor høst hatt blikket rettet mot sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag fra 1. januar 2018. For etter seks år som fylkesrådmann i Sør-Trøndelag gikk han inn i en prosjektstilling for å forberede sammenslåing.

Mjøen tok over heimgården på Hovin høsten 1988. Han gjør et poeng av at han kommer fra Hovin, men erfarte at det var tungt å drive med kjøtt og melk kombinert med full jobb.

Som fylkesrådmann har han flyttet til Steinkjer og leid ut jorda. Nå er han blitt ukependler. Det betyr mange turer innom Stjørdal.

Som fylkesrådmann for hele Trøndelag skal han forene to kulturer. Sør-Trøndelag har vært liberal med å ta jordbruksareal til andre formål. Nord-Trøndelag har vært strengere. Trondheim har fortsatt store behov. Det blir lite igjen på andre ut fra andre standarder.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen er ellers skuffet over sentrale myndigheter når det gjelder satsing på jernbane.

- Men større arbeidsmarkedsregioner skaper behov for bedre kollektivløsninger, mener Mjøen.

En av seniorene, Kolbjørn Geving, etterlyste besparelser ved sammenslåingen av fylkene.

- Først får vi økte utgifter, men målet er å redusere staben på 4.700 medarbeidere med 20 prosent innen utgangen av 2022. Vi får mye naturlig avgang. Det blir en spennende prosess å forene to ulike kulturer. Vi ser hvordan andre deler av landet sliter for å bli enige om navn. Vi er kommet godt i gang i Trøndelag. Det er allerede utført betydelig planlegging der 15-16 undergrupper har arbeidet sammen. Trøndelag er i forandring; det blir en spennende ferd, sa fylkesrådmann Odd Inge Mjøen til et lydhørt publikum.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss