Menu

Truet med å rive hodet av politimenn

Mann i 40-årene dømt for trusler i forbindelse med pågripelse.

Fem-seks politipatruljer rykket ut for å pågripe mannen i januar i fjor. Politiet fikk bekymringsmelding om at mannen ville ta sitt eget liv ved å bruke sprengstoff. Store væpnede politistyrker rykket ut, blant annet med pansret kjøretøy.

Mannen ble pågrepet etter til dels mye dramatikk og etter hvert ført til en ambulanse. Deretter ble han kjørt til legevakten. Det var under denne transporten mannen kom med trusler om å rive hodet av de to politibetjentene, og flere andre trusler.

I retten forklarte mannen at han hadde vært svært forvirret under pågripelsen. Han hadde ikke forstått hvorfor politiet var der, og hadde fryktet for sitt eget liv og vært i sjokk da politiet kom med pansret bil og flere væpnede politibetjenter hoppet ut av bilen for å pågripe ham.

I samme rettssak ble samme mann også dømt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand høsten 2016. Denne kjøringen fant sted i Stjørdal sentrum. Prøver tatt av mannen etter kjøringen viste en omtrentlig promille på 2,3. Mannen i 40-årene hevdet at han hadde drukket etter kjøringen, men dette trodde ikke retten på.

I tingretten ble mannen dømt til 45 dagers betinget fengsel. Et vilkår for at han får utsatt soningen er at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. I tillegg ble han idømt en bot på 7.000 kroner og ble fradømt førerretten i to år og seks måneder. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss