Menu

Biskop Finnset besøkte Stjørdal kirke

Fredag var det gudstjeneste i Stjørdal kirke. Den nye biskop Herborg Finnset, holdt preken. I gudstjenesten deltok sokneprest Per Anton Leite og kantor Gunnar Gustad delte det musikalske på piano til kirkesangen sammen med blåser Tuva Hatlelid Mortensen.

Sangen «En krybbe var vuggen» startet gudstjenesten da biskop Herborg Finnset gjestet Stjørdal kirke fredag formiddag. Herrens ord ble opplest, før «Hør på godt nytt som på jorderik hendte» ble felles fremført. I Finnset sin preken var der å kjenne og oppdage lyset fra det hellig hjem, åpenbaringen og møtet  med de åpne rom enten ute eller inne i en kirke tema. Biskopen viste til de gamle tekstene i Kolosserbrevet, trolig skrevet i år 64 etter Kristus, og brevets svar på hva Jesus ga med sine handlinger som plassert blant mennesker i nød. Sangen « Takk for at du tok mine byrder» ble fremført, og prest Per Anton Leite snakket om dagens ord. Etter utdeling av vin og brød, nattverd, sang menigheten « Kristus er verdens lys». Avtroppende prost Dagfinn Slungård presenterte den nye vikarprost Jon Henrik Gulbrandsen i Stjørdal sokn. 

Folkekirkefest i Lånke

Den nye biskop vil gjøre seg bedre kjent, og gjester Stjørdal også kommende søndag i Værnes kirke sin gudstjeneste. Denne fredag kveld klokken 18.00 er det klart for en folkekirkefest i Lånke menighetshus. Denne er åpen for den som ønsker å delta. Deltakere kan her bli bedre kjent med biskop Herborg Finnset, og Jon Uthus gir sin musikalske tolkning. Menigheten serverer pizza i Lånke.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss