Menu

Folkemøte om gang- og sykkelvei

Primært ønsker vi en gang- og sykkelvei som dekker hele skolekretsen, sier leder Aud Sølvi Viken i Elvran Bygdeutvikling som inviterer til folkemøte tirsdag 13. februar.

Aud Sølvi Viken er veldig glad for en million kroner i prosjektmidler fra politikerne i Stjørdal for å realisere denne drømmen.

- For første gang på 30 år er det fattet et konkret vedtak fra kommunalt hold for å få realisert en gang- og sykkelvei i Elvran. Det vil styrke bosettingen. I løpet av høsten 2018 skal Trøndelag fylke behandle fylkesvegplanen 2018-21. Vi er meget spent på om strekningen i Elvran blir med, sier Viken som innser at det kan bli et kompromiss.

- Selv om vi primært ønsker en gang- og sykkelveg som dekker hele skolekretsen, er vi realister. Derfor ønsker vi en løsning fra Elvarli til skolen i første omgang. Stekningen Sætnanfeltet – skolen kommer i neste omgang, sier Aud Sølvi Viken som ser fram til folkemøtet der lokale politikere får møte bygdefolket.

Formannskapsmedlem, og leder av det kommunale trafikksikkerhetsutvalget, Rune Larsen (H) heier på Elvran i denne saken.

- I siste kommunestyremøte i fjor ble det bevilget en million kroner i prosjektmidler for å utarbeide en reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Elvran kapell til Elvrarli. Vi ønsker med denne bevilgningen av prosjektmidler å synliggjøre at vi prioriterer nybygging i Elvran, sier Rune Larsen.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss