Menu

Felles aksjon Levanger og Stjørdal: Flere på beina og på sykkelen

Prosjektleder Øystein Lunnan fra Levanger kommune fortalte tirsdag morgen frokostmøtet til Stjørdal Næringsforum om satsingen for få folk til å bruke andre fremkomstmidler enn bilen.

- I august 2015 fikk vi en henvendelse fra Trønderbilene som ønsket å fylle de lokale bussene. Det var ikke gjort over natta, men hva kunne vi gjøre? Her var det bare å handle dersom vi skulle oppnå resultater. Vi fikk involvert en del aktører som Helse Nord-Trøndelag, Levanger Næringsforum og Magneten i tillegg til en rekke andre offentlige aktører i første rekke.

Statens vegvesen ga penger til en undersøkelse slik at vi enda bedre kunne forstå det landskapet vi opererte i. Det var gledelig å oppleve at stadig flere aktører ble involvert samtidig som prosjektet utviklet seg til å omhandle både kollektiv og aktiv transport.

Nå gikk aktørene direkte påvirkning på opplegget for den lokale trafikken. Tidligere hadde de aldri vært med på noen diskusjoner. Nå kunne de legge fram sine ønsker om rutetabeller. Utgangspunktet var Levangers egen sykkelplan og kommunedelplan samfunn.

Parkering er flaskehals

Lunnan: - Problemet er at Levanger sentrum har tilmålt plass og økende trafikk der parkering blir en stadig større flaskehals. Samtidig kjører 3. års elever på videregående gamle biler til skolen. På Levanger bor vi nært alt, men oppfører oss som om vi bor på Storlien.

Det betyr med andre ord at vi mange ganger bruker bil. Men vi kunne gjerne ha gått eller syklet. Reisevaneundersøkelsen ga oss mer informasjon. Parkering sto snart fram som et kjernepunkt. Vi er oppvokst med at parkering er et naturlig og selvfølgelig gratis gode. 

Men vi innså at vi ikke kunne fortsette på samme måte. Vi er oppvokst med at parkering er et naturlig gratis gode. Det er i ferd med å bli en kostnad for arbeidsgiver som kan søke etter alternativ til å betale 300.000 kr. for en parkeringsplass. Arbeidsgiver kan heller bruke pengene på å stimulere arbeidstaker til å finne et alternativ til å bruke bil. 

Vi har det landet vi har. Hvis trafikken vokser gjennom byen, får vi et trykk for å bygge flere avlastningsveger til stor kostnad. Men klarer vi derimot å redusere trafikken og slippe vegutbygging, sparer vi masse penger. Vi kan ikke fortsette langs samme sti som før.

Bruk bybussen

Så ville vi teste om det var mulig å få folk over på bussen som på Levanger er en bybuss i to sløyfer. Vi fikk til et samarbeid med fylkeskommunen som betalte mellomlegget. Slik kunne vi tilby enkeltbilletter til 10 kr for en tur og månedskort til 100 kr. Trønderbilene har kjøpt nye hybridbusser som kan bli med over i neste anbud. 

I desember 2016 ble det målt en trafikkvekst på 56 % i forhold til året før. Vi har erstattet de tradisjonelle bussene med plass til 40 passasjerer og heller fått litt kortere busser. Samtidig er det laget plass for å ta med opp til tre sykler samtidig. 

Akkurat som i Stjørdal kan det også på Levanger være mer fristende å sykle til sentrum enn fra sentrum. Så kjører vi kamper og arrangement for å skape blest om kampanjen «Reis smart Levanger».

Restriksjoner på parkering

Men vi bruker både gulrot og pisk. Pisken er parkeringsrestriksjoner. Det er uholdbart at elever på videregående skole på den ene siden skal ha gratis busstransport til og fram skolen. Samtidig skal de ha gratis parkeringsplass. Det ble endret og skapte litt støy i starten. Nå er det helt stille selv om den gratis parkeringen er tatt bort.

Levanger kommune har fått klimamidler til dette prosjektet. Det finnes for øvrig mange finansieringstiltak for slike prosjekt. Ved siden av reduserte busspriser har vi innført ordning med bysykkel og tilrettelegging for sykkelhus og sykkelparkeringen. Det følges opp med restriktive parkeringstiltak.

Siste fossilbil

Vi står også foran restriksjoner på biler. Jeg har kjøpt min nest siste fossilbil. Vi hadde ingen god søknad om klimamidler, men det var mange som hadde skrevet under. Bysykkel er ikke nok for å redusere Co2-utslipp i stort omfang. Så langt har bysykkel vært et storbyfenomen.

Bærum har prøvd å få det til uten å lykkes til tross for investeringer i sykler til 36.000 kr pr. stk. Vi kommer ikke til å eie syklene selv, men leie dem. Så langt er leverandørene med. Lykkes de i Levanger, kan de tjene penger andre steder.

Sykkelhus

Vi tror at det skal være sykkelhus ved de store arbeidsplassene med tilbud om lading. Det må være enklere å bruke sykkelen. Det er hele poenget. Det finnes mer penger, vi søker om mer på forskjellige ordninger. Nå opplever vi stappfulle busser på noen morgenavganger. Vi har mange med oss i denne kampanjen og skal få det til å virke enda bedre over tid.

Varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik (H): - Både Levanger og Stjørdal har kjent på problemene med for stor biltrafikk i et sentrum med begrenset plass. Det er et stort arbeid å få flest mulig til å bruke bussene. Nå kjøper vi busskur fra Trondheim for å sette opp i Stjørdal.

Stjørdal har en del satelitter rundt sentrum med mange hotellovernattinger. Gi dem muligheten til å se seg rundt på sykkel. Nå flytter Nord universitet flytter til Tangen. En bysykkel må være tilgjengelig. 

Jeg hørte om kampanjen på Levanger og ringte umiddelbart. Vi skal være med Levanger på dette prosjektet enten ved å lease eller kjøpe. Når to av de største byene i Nord-Trøndelag slår seg sammen får de slagkraft.

Abonnement

Lunnan: - På Levanger er bysykkel er abonnementsordning. Vi erfarer at familier har solgt bil nr. 2 fordi de finner andre løsninger. Det er mye positivt på gang. 

Sandvik: Rom eiendom jobber med sykkelhotell på stasjonen akkurat som det Lillestrøm har.

Lunnan: - Parkeringshus er dyrt og ikke noe godt alternativ. Vanligvis vil ikke folk kjøpe parkeringskort til 15.000 kr i året.  

Klas Kolden har med interesse fulgt dagens foredrag fra Levanger. Han har selvfølgelig syklet hjemmefra. Slik skal det gjøres!

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss