Menu

Bjørn Helge Larsen

URL-adresse:

Strengere miljøkrav til flyplassen

Miljøpartiet De Grønne har fått gjennomslag for å stille større krav til Avinor når det gjelder skjerming mot støy fra flytrafikken og bruk av kjemikalier på flyplassen.

Fraktet 243 andreklassinger til aksjon

Ni bussjåfører ble hedret for sitt frivillige bidrag til refleksaksjonen som har vært drevet siden 1974 og hele tida med Tore Skjervold som en av ildsjelene under en markering nylig. 

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss